Metodika a športoví odborníci KST Tlačiť
Zatiaľ platný zoznam:

V aktualizácii na UMK KST


V roku 2019 sa chystá kurz inštruktorov cykloturistiky I. a II. stupňa. Kto má záujem môže sa predbežne emailom hlásiť u nášho metodika. Taktiež chystáme preškoľovací seminár pre bývalých cvičiteľov a inštruktorov.


Martin Čajka
predseda cyklo sekcie